วีซ่าการทำงาน

วีซ่าทำธุรกิจนั้นมีไว้สำหรับคนที่ประสงค์จะมาเปิดธุรกิจที่ประเทศอังกฤษไม่ว่าจะชนิดใดก็ตาม จะต้องมีการทำงานเพื่อควบคุมธุรกิจนั้นแบบเต็มเวลา

การที่จะเดินทางมาประเทศอังกฤษเพื่อมาลงทุนนั้น ผู้ลงทุนจะต้องมีเงินทุน £ 200,000 (นอกจากประเทศบัลแกเรีย ฮังการี โปแลนด์ โรมาเนีย เอสโตเนีย ซะโลวาเกีย ลัทเวีย ซะโลเวเนีย ลิทูอาเนีย) ถ้าการลงทุนครั้งนี้มีการพิจารณาว่ามีเงินทุนมากกว่า £ 200,000 ทางกระทรวงมหาดไทยของประเทศอังกฤษจะมีความเข้มงวดน้อยลงกับข้อกำหนดในการยื่นทำเรื่อง และการดำเนินการจะค่อนข้างรวดเร็ว

ถ้าผู้ลงทุนมีสัญชาติที่ไม่ได้อยู่ใน อีซี จะต้องแสดงให้เห็นว่าผู้ลงทุนนั้นจะ

 • ลงทุนขั้นต่ำ £ 200,000 ในการทำธุรกิจใหม่ในอังกฤษ
 • แต่งตั้งการว่าจ้างเต็มเวลาอย่างน้อย 2 สัญชาติ อีอีเอ
 • ทำงานเฉพาะธุรกิจนั้น
 • มีเงินทุนเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนด้วยตัวเองได้ก่อนทางธุรกิจจะมีผลกำไร
 • ควบคุมผลประโยชน์ของธุรกิจ
 • มีความรับผิดชอบต่อธุรกิจนั้นๆ
 • เตรียมระบบการทำงานที่ดูน่าเชื่อถือและสามารถโตได้

เอกสารที่จำเป็นในการยื่นขอวีซ่าธุรกิจ

 1. หนังสือเดินทาง
 2. ค่าธรรมเนียม £ 50
 3. รูปตามขนาดของหนังสือเดินทาง 2 รูป
 4. แผนการของธุรกิจซึ่งประกอบด้วย
  • จุดประสงค์ของธุรกิจ
  • รายละเอียดการงานของธุรกิจ
 5. งบการเงินของบริษัทจะประกอบด้วย
 • ทุนค่าใช้จ่าย
 • หนี้สิน
 • ทรัพย์สิน
 • หุ้น
 • กำไร ขาดทุน
 1. ค่าใช้จ่ายการดำเนินการธุรกิจประกอบด้วย
 • ค่าใช้จ่ายในการก่อตั้ง
 • ค่าการดำเนินการ
 • ค่าสึกหรอ

ผู้ลงทุนสามารถขอคำปรึกษาในการวางแผนธุรกิจนั้นจากการสำรวจการตลาด

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • เงินที่จะนำมาลงทุนควรจะเป็นเงินส่วนตัวบุคคลที่มีอยู่แล้ว ไม่ได้นำมาจากทางอื่น (เช่น กู้เงินธนาคาร) การมาลงทุนสามารถลงทุนแบบเงินสด หรือการถือหุ้น
 • ผู้ลงทุนสามารถยื่นเรื่องขอวีซ่าให้กับบุตรและคู่สมรสได้ บุตรของผู้ลงทุนนั้นสามารถเข้าสถาบันการศึกษาโดยได้รับสิทธิเดียวกันกับเด็กสัญชาติอังกฤษคือไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆในการเรียน อีกทั้งยังมีสิทธิในการตรวจสอบรักษาสุขภาพร่างกาย


การมีผลของวีซ่าการทำงาน

เริ่มต้นทางสถานทูตจะออกวีซ่าการทำงานให้เป็นระยะเวลา 12 เดือน ในระหว่างนั้นจะต้องทำการลงทุนอย่างเต็มที่และเริ่มการทำงาน หลังจากปีแรกได้เสร็จสิ้น ผู้ลงทุนสามารถต่ออายุได้ที่โฮมออฟฟิส การต่ออายุนั้นจะต้องแนบมาพร้อมกับเอกสารเพื่อแสดงว่าได้มีการคืบหน้าของการจัดตั้งธุรกิจ ถ้าธุรกิจนั้นดูแล้วว่าสามารถมีการโตได้หลังจากผ่านการตรวจสอบ ทางโฮมออฟฟิสจะต่อวีซ่าให้อีก 3 ปี หลังจากวีซ่านี้หมดแล้ว หรือรวมทั้งหมด 4 ปี จะมีสิทธิที่จะยื่นขอวีซ่าแบบถาวร และสัญชาติอังกฤษได้

การมาเยี่ยมเยือนธุรกิจ

การเยี่ยมเยือนธุรกิจนั้นมีระยะจำกัดคือ 6 เดือน ซึ่งหัวข้อต่อไปนี้สามารถใช้กับวีซ่าการเยี่ยมเยือนได้

 1. ผู้ให้คำปรึกษา ผู้ฝึกงาน ผู้แก้ปัญหา และ อื่นๆ ได้ถูกว่าจ้างจากทางต่างประเทศให้มาช่วยเหลือกับบริษัทในประเทศอังกฤษ การเกี่ยวข้องของผู้ที่มานั้นจะไม่มีการนอกเหนือแผนการที่เตรียมไว้ หรือให้การบริการทางคำปรึกษา
 2. ตัวแทนจากบริษัทคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์เดินทางมาเพื่อติดตั้ง ตรวจสอบจุดบกพร้อง หรือ ปรับปรุง สินค้าของบริษัท

ตัวแทนจากบริบริษัทคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์เดินทางมาตามที่ลูกค้าได้แจ้งไป ถ้าผู้ที่มานั้นมีการจัดเตรียมการให้บริการที่เกี่ยวกับเฉพาะทาง นี้จะถือว่าเป็นการให้คำปรึกษาชนิดหนึ่งซึ่งจำเป็นต้องมีใบอนุญาตการทำงาน

ติดต่อเราวันนี้!

คุณยังมีคำถามอีกมากมายเกี่ยวกับวีซ่าการทำงาน รึเปล่า ทีมทนายของเราจะให้บริการที่น่าเชื่อถือแก่ท่านด้วยราคาที่สมเหตุสมผลที่สุด พร้อมด้วยบริการลูกค้าตลอด24ชั่วโมง เพื่อให้แน่ว่าท่านได้รับคำแนะนำตลอดทุกขั้นตอนการบวนการ ตรวจสอบ UK วีซ่า แพ็คเกจของเราได้แล้วคุณจะเห็นว่าราคาของเราคุ้มค่าแค่ไหน

see uk visa packages

  UK วีซ่าประเภทอื่นๆ

วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่านักเรียน วีซ่าคู่สมรส วีซ่าผู้เกษียณอายุ
วีซ่าการทำงาน วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าคู่ที่อยู่ร่วมกัน วีซ่าครอบครัว