วีซ่าคู่สมรส

ในครั้งแรกวีซ่าคู่สมรสจะออกให้เป็นระยะเวลา 2 ปี 9 เดือน โดยผู้สมัครสามารถต่อวีซ่าออกไปได้อีกเป็นเวลา 2 ปี 6 เดือนก่อนวีซ่าหมดอายุ และสามารถต่อวีซ่าออกไปได้อีกหลังจากนั้น

ผู้สมัครสามารถสมัครเพื่อพำนักถาวร (Indefinite Leave to Remain หรือ ILR) ในสหราชอาณาจักรเมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน โดยคุณสมบัติในการสมัครคือ ผู้สมัครจะต้องอาศัยในสหราชอาณาจักรกับคู่สมรสด้วยวีซ่าคู่สมรสของผู้มีถิ่นพำนักเป็นเวลา 5 ปี

ขณะที่ยื่นวีซ่า ผู้สมัครต้องแสดงหลักฐานในการจดทะเบียนสมรส จดทะเบียนอยู่ร่วมกัน อย่างถูกต้องตามกฎหมาย หรือ หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าอาศัยอยู่ร่วมกันกับบุคคลสัญชาติอังกฤษหรือผู้มีถิ่นพำนักถาวรอย่างน้อย 2 ปี ซึ่งทั้งสองจะต้องมีความประสงค์ที่จะอาศัยอยู่ร่วมกันในสหราชอาณาจักรและเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์อย่างแท้จริง

ผู้สมัครต้องพิสูจน์ว่าตนและคู่สมรสมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และมีความสัมพันธ์ที่แท้จริง โดยผู้สมัครและคู่สมรสจะต้อง:

 • จดทะเบียนสมรส
 • จดทะเบียนอยู่ร่วมกัน (คู่สมรสเพศเดียวกัน)
 • อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นเวลา 2 ปี (บุคคลที่อยู่ร่วมกันและไม่ประสงค์จดทะเบียน)

****ระยะเวลามาตราฐานในการพิจารณาวีซ่าประเภทนี้อยู่ที่ 3 - 4 เดือน

หมายเหตุ (เมื่อวีซ่าได้รับการอนุมัติ)

หนังสือเดินทางหรือเอกสารในการเดินทางที่มีวีซ่าเพื่อใช้เดินทางไปยังสหราชอาณาจักรมีอายุ 30 วันเท่านั้น หากผู้เดินทางไม่เดินทางไปยังสหราชอาณาจักรภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้เดินทางจะต้องสมัครวีซ่าใหม่

รายละเอียดของระยะเวลาการอนุญาตให้พำนักอาศัยเป็นระยะเวลา 2 ปี 9 เดือนในสหราชอาณาจักรจะระบุอยู่ในบัตรอนุญาตพำนักอาศัย หรือ Biometric Residence Permit (BRP) ผู้ที่ได้วีซ่าจะต้องไปรับบัตร ณ สถานที่รับบัตร ภายใน 10 วันหลังจากเดินทางถึงสหราชอาณาจักร (สถานที่รับบัตร คือ ที่ทำการไปรษณีย์ - โดยปกติขณะที่กรอกแบบฟอร์มใบสมัครวีซ่า ระบบจะกำหนดสถานที่รับบัตรเป็นที่ทำการไปรษณีย์สาขาที่ใกล้ที่สุดกับที่อยู่ที่ผู้สมัครประสงค์จะอาศัยในสหราชอาณาจักร)

หากท่านไม่ไปรับบัตรภายใน 10 วันหลังจากที่เดินทางไปถึงสหราชณาจักร ท่านจะต้องถูกปรับ ถูกลดทอนหรือถูกยกเลิกการอนุญาตให้พำนักอาศัย

คุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัครวีซ่าคู่สมรส (Civil Partnership)

ผู้ที่จะได้วีซ่าคู่สมรสจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าและตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร (UKVI) กำหนดไว้

โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • ผู้สมัครจะต้องจดทะเบียนสมรสกับคู่สมรสหรือจดทะเบียนอยู่ร่วมกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นที่ยอมรับในสหราชอาณาจักร
 • คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายนึงพำนักอยู่ในสหราชอาณาจักร
 • คู่สมรสมีความประสงค์อยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยาหรือคู่สมรสเพศเดียวกันเป็นการถาวร
 • ผู้สมัครจะต้องผ่านการสอบภาษาอังกฤษให้ได้ระดับ A1
 • สปอนเซอร์จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทางด้านการเงิน (กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่าง)
 • คู่สมรสจะต้องเคยพบกับมาก่อน
 • ผู้สมัครจะต้องผ่านคุณสมบัติด้านสุขภาพ (ผู้สมัครจะต้องไม่ติดเชื้อวัณโรค)
 • ผู้สมัครและคู่สมรสมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

นอกจากนี้คู่สมรสแต่ละฝ่ายจะต้องพิสูจน์ได้ว่าความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คู่สมรสปัจจุบันของท่านได้สิ้นสุดเป็นการถาวร

คุณสมบัติด้านการเงิน
ท่านจะต้องผ่านคุณสมบัติด้านการเงินดังนี้

 • มีรายได้ 18,600 ปอนด์ต่อปี สำหรับสนับสนุนผู้สมัครหลักเพียงท่านเดียว
 • 22,400 ปอนด์ต่อปี สำหรับสนับสนุนผู้สมัครหลักพร้อมบุตร 1 คน
 • เพิ่ม 2,400 ปอนด์ต่อปี สำหรับบุตรต่อคน เช่น บุตร 2 คน ผู้สนับสนุนจะต้องมีรายได้ 24,800 (22,400+2,400) ปอนด์ต่อปี และ 27,200 (24,800+2,400) ปอนด์ต่อปีสำหรับบุตร 3 คน

ผู้สมัครไม่จำเป็นจะต้องมีคุณสมบัติด้านการเงินหากผู้สนับสนุนได้รับเงินสงเคราะห์สำหรับผู้พิการ หรือเบี้ยเลี้ยงเพื่อผู้ดูแล แต่จะต้องรับรองได้ว่าจะสามารถอุปการะผู้สมัครและผู้อยู่ในอุปการะของผู้สมัครได้

ในครั้งแรกผู้สมัครจะได้รับอนุญาตให้อาศัยและทำงานในสหราชอาณาจักรได้เป็นเวลา 2 ปี 9 เดือน หากผู้สมัครยังสมรสกับคู่สมรสและมีความประสงค์จะอาศัยอยู่ด้วยกันต่อไป ผู้สมัครจะสามารถสมัครวีซ่าเพื่ออาศัยต่อได้อีกเป็นเวลา 2 ปี 6 เดือนก่อนที่วีซ่าตัวแรกจะหมดอายุ

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าและตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร (UKVI) จะดำเนินการใบสมัครของท่านและให้ข้อมูลต่างๆที่จำเป็น และจะคิดค่าธรรมเนียมสำหรับใบสมัครเพื่ออาศัยอยู่ต่อ ซึ่งค่าธรรมเนียมนี้ไม่สามารถขอคืนได้

ผู้สมัครจะต้องพิสูจน์ได้ว่าความสัมพันธ์กับคู่สมรสยังดำเนินต่อไปและเป็นความสัมพันธ์ที่แท้จริง


ติดต่อเราวันนี้!

คุณยังมีคำถามอีกมากมายเกี่ยวกับวีซ่าคู่สมรส UK รึเปล่า ทีมทนายของเราจะให้บริการที่น่าเชื่อถือแก่ท่านด้วยราคาที่สมเหตุสมผลที่สุด พร้อมด้วยบริการลูกค้าตลอด24ชั่วโมง เพื่อให้แน่ว่าท่านได้รับคำแนะนำตลอดทุกขั้นตอนการบวนการ ตรวจสอบ UK วีซ่า แพ็คเกจของเราได้แล้วคุณจะเห็นว่าราคาของเราคุ้มค่าแค่ไหน

see uk visa packages

   UK วีซ่าประเภทอื่นๆ

วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่านักเรียน วีซ่าคู่สมรส วีซ่าผู้เกษียณอายุ
วีซ่าการทำงาน วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าคู่ที่อยู่ร่วมกัน วีซ่าครอบครัว