วีซ่านักเรียน


การยื่นขอวีซ่านักเรียนนี้สำหรับบุคคลที่สนใจจะไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ และในระยะนั้นสนใจที่จะเดินทางท่องเที่ยวและสามารถทำงานพิเศษควบคู่ไป ทางบริษัทสยามลีเกิ้ลสามารถช่วยเหลือในการเตรียมเอกสารต่างๆ ซึ่งเราจะมีทนายผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้เป็นผู้แนะนำและอธิบายการยื่นเรื่องแบบเป็นขั้นตอน

วีซ่านักเรียนนี้สามารถยื่นเรื่องขอได้ที่กรุงเทพโดยทางสยามลีเกิ้ลมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาทางด้านการเตรียมเอกสาร

ข้อกำหนดทั่วไปในการยื่นขอวีซ่านักเรียน

1. ผู้ยื่นนั้นจะต้องพิสูจน์ว่าได้มีการยอมรับจากสถาบันการศึกษาประเทศอังกฤษแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงเอกสารที่สามารถพิสูจน์หัวข้อดังต่อไปนี้

 • หลักสูตรที่ศึกษานั้นเป็นภาคปกติ
 • ระยะเวลาการศึกษาหลักสูตรนั้นต้องใช้เวลาอย่างน้อย 6 เดือน
 • ต้องมีชั่วโมงเรียนมากกว่า 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 • สามารถพึ่งตนเองในการจ่ายค่าเรียน

2. จะต้องพิสูจน์

 • สามารถช่วยเหลือตัวเองในการจ่ายค่าเรียน และที่พักอาศัยได้โดยไม่ต้องมีการช่วยเหลือจากรัฐ
 • มีความตั้งใจที่จะเรียนหลัดสูตรที่เลือกนั้น
 • มีประสงค์ที่จะออกจากประเทศหลังจากเรียนหลักสูตรนั้นจบแล้ว

เอกสารเสริที่อาจจำเป็นต้องแนบไปกับเอกสารอื่นๆ

 • ประกาศนียบัตรการศึกษาต่างๆ ที่เคยได้รับ
 • จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษาพิสูจน์การยอมรับของหลักสูตรและระยะเวลาของหลักสูตร รวมทั้งหลักฐานการจ่ายเงินของค่าธรรมเนียม
 • หลักฐานการได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาล
 • หลักฐานทางการเงินว่าผู้ยื่นนั้นสามารถจ่ายค่าเรียน และค่าที่พักได้

ถ้ามีผู้สนับสนุนส่วนตัว (เช่น โดยสถาบันการศึกษาในประเทศอังกฤษ) จะต้องมีจดหมายว่าจะมีการช่วยเหลืออย่างไรระหว่างการศึกษานั้น และหลักฐานว่าผู้สนับสนุนนั้นสามารถช่วยเหลือได้


วีซ่าประเทศอังกฤษสำหรับผู้ที่คาดหวังจะไปเรียนต่อ


สามารถเดินทางไปประเทศอังกฤษเพื่อเพื่อเป็นการเตรียมการเพื่อจะไปเรียนต่อเป็นเวลา 6 เดือน จะต้องแสดง

 • มีเจตนาที่จะลงทะเบียนการศึกษาภายในเวลา 6 เดือน
 • สามารถช่วยเหลือตัวเองทางด้านค่าการศึกษาและที่พักได้โดยไม่ต้องมีการรับการช่วยเหลือจากรัฐ
 • มีเจตนาที่จะออกจากประเทศหลังจากวีซ่าหมดอายุแล้ว

ทำงานพิเศษควบคู่ไปกับการเรียน

นักเรียนสามารถที่จะหารายได้พิเศษ ได้แต่มีเงื่อนไขดังต่อไปดังต่อไปนี้

 • ทำงานเกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในระหว่างช่วงเปิดภาคเรียน นอกจากการบรรจุตำแหน่งนั้นได้มีการตกลงจากสถาบันการศึกษาที่เป็นเหตุจำเป็นต่อการจบการศึกษา
 • เปิดกิจการทำงานด้วยตนเอง หรือให้บริการความบันเทิง หรือ
 • ทำงานเต็มเวลา

การเปลี่ยนสถานะขอใบอนุมัติการทำงาน

สามารถทำงานได้ถ้า

 • ได้ศึกษาหลักสูตรการเรียนจบแล้วและมีการบันทึกการเข้าชั้นเรียนดี
 • มีใบอนุญาตการทำงานที่ถูกต้อง
 • มีเอกสารการอนุมัติการทำงานและการที่จะอาศัยอยู่ต่อที่ประเทศอังกฤษ
 • ไม้ได้ฝ่าฝืนกฎการย้ายถิ่นฐาน


ติดต่อเราวันนี้!

คุณยังมีคำถามอีกมากมายเกี่ยวกับวีซ่านักเรียน UK รึเปล่า ทีมทนายของเราจะให้บริการที่น่าเชื่อถือแก่ท่านด้วยราคาที่สมเหตุสมผลที่สุด พร้อมด้วยบริการลูกค้าตลอด24ชั่วโมง เพื่อให้แน่ว่าท่านได้รับคำแนะนำตลอดทุกขั้นตอนการบวนการ ตรวจสอบ UK วีซ่า แพ็คเกจของเราได้แล้วคุณจะเห็นว่าราคาของเราคุ้มค่าแค่ไหน

see uk visa packages

  UK วีซ่าประเภทอื่นๆ

วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่านักเรียน วีซ่าคู่สมรส วีซ่าผู้เกษียณอายุ
วีซ่าการทำงาน วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าคู่ที่อยู่ร่วมกัน วีซ่าครอบครัว