วีซ่าท่องเที่ยว


วีซ่าท่องเที่ยวของประเทศอังกฤษตามปกติจะออกให้เป็นเวลา 6 เดือนแบบ “ซิงเกิ้ล” หรือ “มัลติเพิ้ล” ขึ้นอยู่กับว่าตอนกรอกแบบฟอร์มได้ยื่นขอแบบไหน “ซิงเกิ้ล เอนทรี่” คือมีสิทธิที่จะเข้าออกประเทศอังกฤษได้แค่ครั้งเดียวภายในเวลา 6 เดือนหรือตามที่ให้ “มัลติเพิ้ล เอนทรี่” คือสามารถเข้าออกประเทศนั้นได้ตลอกภายในเวลา 6 เดือนหรือตามที่กำหนด


เพิ่มเติม :

 • วีซ่าเข้าออกประเทศแบบ ซิงเกิ้ล เอนทรี่ จะถูกออกให้ได้เร็วกว่า โดยเฉพาะบุคคลที่ไม่เคยไปประเทศอังกฤษมาก่อน
 • สามารถใช้วีซ่าท่องเที่ยวนั้นภายในเวลาที่กำหนด
 • ไม่สามารถจดทะเบียนสมรสในประเทศอังกฤษได้ในขณะที่ถือวีซ่าท่องเที่ยว
 • ทางสถานทูตจะมีการถามความตั้งใจที่จะอยู่ในประเทศอังกฤษกี่วัน ถ้าตอบว่าหนึ่งเดือน ทาง สถานทูตยังคงจะให้วีซ่า 6 เดือนอยู่แต่จะมีการตรวจสอบว่าบุคคลนั้นอยู่ในประเทศอังกฤษเป็นเวลากี่วัน ถ้ามีผลว่าบุคคล คนนั้นได้อยู่ในประเทศอังกฤษเกินกว่าที่ได้แจ้งไว้ นี้จะมีผลกระทบต่อการขอวีซ่าประเทศอังกฤษภายภาคหน้า
 • ถ้าได้ถูกปฏิเสธการขอวีซ่าท่องเที่ยว จะไม่สามารถยื่นขอได้อีกครั้ง นอกจากเรื่องยื่นการขอวีซ่านักท่องเที่ยวนั้นไปเพื่อเป็นการเยี่ยมเยือนบุคคลในครอบครัว

องค์ประกอบที่ผู้ยื่นเรื่องพึงมีในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวนั้นคือ

 • มีความประสงค์ที่จะไปปะเทศอังกฤษไม่เกิน 6 เดือน
 • ตั้งใจที่จะออกจากประเทศหลังจากการไปเที่ยว
 • ไม่มีจุดมุ่งหมายที่จะไปทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผลิตสิ่งของ หรือการรับใช้บริการต่างๆ
 • ไม่มีจุดมุ่งหมายที่จะขายสิ่งของ หรือการบริการต่างๆ ในระยะการไปเยือน
 • ไม่ตั้งใจที่จะไปเรียนหรือศึกษาในโรงเรียน
 • สามารถดูแลตัวเองและปรับตัวได้ด้วยตัวเอง
 • แสดงหลักฐานทางการเงินว่าสามารถช่วยเหลือและดูแลตัวเองได้ในระยะที่จะไปประเทศอังกฤษ

 

เอกสารเพิ่มเติมที่จะแนบไปพร้อมกับแบบฟอร์ม

ผู้ขอยื่นนั้นจะต้องเตรียมเอกสารแนบไปพร้อมกับแบบฟอร์มเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่ามีคุณสมบัติที่จะไปเที่ยวที่ประเทศอังกฤษ เอกสารนั้นประกอบด้วย

 • ใบรับรองทางการเงิน ใบรับรองเงินเดือน หรือหลัก,ฐานอื่นๆที่จะสามารถพิสูจน์ได้ว่า คนๆนั้นมีความสามารถที่จะจ่ายค่าเดินทางและอื่นๆได้ด้วยตัวเอง
 • หลักฐานความประสงค์ที่จะออกจากประเทศหลังจากจบการเยี่ยมเยือน เช่น จดหมายจากนายจ้าง

ถ้าหากการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวนั้นเพื่อการเยี่ยมเยือนเพื่อน หรือคนในครอบครัวจะต้องมี

 • จดหมายจากคนที่จะไปเยี่ยมอธิบายว่ามีความสัมพันธ์อย่างไร และสาเหตูในการเยี่ยมครั้งนี้
 • สำเนาหนังสือเดินทางของคนที่เราจะไปเยี่ยม ถ้าไม่มีสัญชาติอังกฤษ ต้องแนบสำเนาหนังสือเดินหน้าวีซ่า

ในกรณีผู้ที่เราจะไปเยี่ยมเป็นผู้ดูแลเราในช่วงที่จะไปเยี่ยมนั้นจะต้องมีเอกสารแนบไปด้วยคือ

 • ใบรับรองทางการเงิน ใบรับรองเงินเดือน หรือหลัก,ฐานอื่นๆที่จะสามารถพิสูจน์ได้ว่า คนๆนั้นมีความสามารถที่จะดูแลผู้ที่ไปเยี่ยมได้


การส่งคืนเอกสาร


สถานทูตจะส่งคืนเอกสารที่แนบไปพร้อมกับแบบฟอร์มทั้งหมดกับหนังสือเดินทาง และจะเรียกร้องขอสำเนาเอกสารนั้นๆ ถ้าตอนยื่นครั้งแรกนั้นไม่ได้แนบสำเนาไป

ความใช้ได้ของวีซ่าท่องเที่ยว

ผู้ถือวีซ่าท่องเที่ยวสามารถเข้าออกประเทศอังกฤษได้ถ้าวีซ่านั้นยังมีผลที่ใช้ได้อยู่ ซึ่งการไปเยี่ยมแต่ละครั้งนั้นไม่เกินกว่า 6 เดือน วีซ่าท่องเที่ยวที่สามารถยื่นขอได้นั้นมีทั้ง วีซ่า 6 เดือน, 1 ปี, 2 ปี, 5 ปี ขึ้นไปถึง 10 ปีแต่จะอยู่ในดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ว่าจะอนุมัติหรือไม่ ขึ้นอยู่ว่าผู้ยื่นขอนั้นเป็นคนเดินทางบ่อยหรือไม่ แล้วเคยเข้าประเทศอังกฤษหรือยัง

ติดต่อเราวันนี้!

คุณยังมีคำถามอีกมากมายเกี่ยวกับวีซ่าท่องเที่ยว UK รึเปล่า ทีมทนายของเราจะให้บริการที่น่าเชื่อถือแก่ท่านด้วยราคาที่สมเหตุสมผลที่สุด พร้อมด้วยบริการลูกค้าตลอด24ชั่วโมง เพื่อให้แน่ว่าท่านได้รับคำแนะนำตลอดทุกขั้นตอนการบวนการ ตรวจสอบ UK วีซ่า แพ็คเกจของเราได้แล้วคุณจะเห็นว่าราคาของเราคุ้มค่าแค่ไหน

see uk visa packages

  UK วีซ่าปรเภทอื่นๆ

วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่านักเรียน วีซ่าคู่สมรส วีซ่าผู้เกษียณอายุ
วีซ่าการทำงาน วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าคู่ที่อยู่ร่วมกัน วีซ่าครอบครัว